Vanliga frågor

+ -
Vad ska jag tänka på innan jag bestämmer mig för att göra en behandling?

Först och främst ska du alltid kontakta en utbildad behandlare för att vara säker på att behandlingen utförs korrekt. Din behandling ska utföras i en medicinsk miljö som ger dig avskildhet och som är absolut ren. Du kanske vill se klinikens utbildningsintyg och försäkringsbevis för att vara säker på att personalen har lämplig utbildning och försäkring för den/de behandling/ar de tillhandahåller.

+ -
Vem är kvalificerad att utföra Restylanebehandlingar?

Bara en utbildad behandlare bör utföra en Restylanebehandling. I Sverige får sjuksköterskor och tandläkare med en ansvarig läkare bakom sig samt läkare som genomgått utbildning i Galdermas regi bli kunder hos Galderma och därmed utföra behandlingar med Restylane. Om du är osäker, är du välkommen att kontakta Galderma.

+ -
Vad kan jag förvänta mig av den valda kliniken?

Du bör få omfattande information och en detaljerad förklaring av behandlingen.

Du bör bli informerad om möjligheterna och begränsningarna med behandlingen.

Du bör få information om möjliga biverkningar av och försiktighetsåtgärder inför behandlingen.

Du bör bli informerad om kostnaderna för behandlingen och möjliga uppföljningsbehandlingar.

Du bör få fullständiga svar på dina frågor.

+ -
Vilka försiktighetsåtgärder bör min behandlare informera mig om?

Det finns flera viktiga försiktighetsåtgärder att diskutera med din behandlare för att garantera goda resultat och undvika komplikationer. Diskutera följande med din behandlare:

  • om du tar några immunförsvarshämmande läkemedel
  • om du tar aspirin, icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID) eller andra mediciner som påverkar blödning
  • om du har frågor om försiktighetsåtgärder relaterade till behandlingen ska du diskutera dem med din behandlare
+ -
Hur ges Restylane?

Först desinficerar din behandlare området som ska behandlas. En liten mängd Restylane fillers eller Restylane skinboosters injiceras sedan i huden med en fin nål eller en trubbig mikrokanyl för att fylla ut rynkor eller skapa volym, forma ditt ansikte eller dina läppar eller föryngra din hud. Efter injektionen kan din behandlare försiktigt massera det behandlade området för att jämna ut resultatet.

+ -
Hur lång tid tar behandlingen?

En behandling med Restylane tar inte lång tid. Beroende på området och indikationen tar det ungefär 15–45 minuter. En uppföljande behandling genomförs ibland ungefär två veckor efter den första behandlingen för att optimera resultatet.

+ -
Gör behandlingen ont?

Vissa kan uppfatta behandlingen som ett lätt obehag. De flesta Restylaneprodukter innehåller en integrerad lokalbedövning, lidokain, för att ge dig en behagligare behandlingsupplevelse, och Restylane levereras också med speciella nålar för enkel penetration av huden. Du och din behandlare kan besluta om eventuell extra smärtstillande behövs.

+ -
Kan alla behandlas med Restylane fillers eller Restylane skinboosters?

Fråga din behandlare om behandling med Restylane passar dig. När du diskuterar din sjukdomshistoria är det viktigt att du berättar allt för din behandlare: alla mediciner du tar, alla nuvarande och tidigare allergier samt hur allvarliga de var och alla nuvarande eller tidigare sjukdomar. Din behandlare kommer att diskutera möjliga biverkningar som kan uppstå efter injektionen med Restylane och hur allvarliga de kan bli. Du bör även informera din behandlare om du har genomgått tidigare estetiska behandlingar, både kirurgiska och icke-kirurgiska.

+ -
Vem bör inte behandlas med Restylane?

Patienter med känd allergi mot hyaluronsyrebaserade produkter bör inte genomgå behandling. Inte heller patienter med blödningsstörningar eller aktiv hudsjukdom, som inflammation, infektion eller tumörer i eller nära det område som ska behandlas. Diskutera kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder med din behandlare innan din Restylanebehandling.

+ -
Kan jag behandlas med Restylane om jag är gravid?

Dessa produkter har inte testats på gravida eller ammande kvinnor, och din behandlare kommer därför att avråda dig att göra en behandling om du är gravid eller ammar

+ -
Vem tillverkar Restylane?

Restylane tillverkas av Q-Med, ett svenskt företag inom Galderma. Galderma är ett globalt läkemedelsföretag specialiserat inom dermatologi med mer än 6 000 anställda i fler än 100 länder. Läs mer om Galderma på www.galderma.se

+ -
Hur länge varar effekten av en behandling?

Eftersom Restylane som injiceras inte är en permanent produkt minskar effekten gradvis med tiden. För att bibehålla det estetiska resultatet rekommenderas påfyllnadsbehandlingar. Resultaten kan variera beroende på vilka områden som behandlas.

+ -
Vad är en underhålls/påfyllningsbehandling?

Eftersom det är kliniskt bevisat att behandlingar med Restylane gradvis förbättrar hudkvaliteten, rekommenderas en påfyllnadsbehandling för att bibehålla resultaten som uppnåddes med den första behandlingen. Påfyllnadsbehandlingar kräver troligen mindre volymer Restylane beroende på området där injektionen gjordes och tiden mellan behandlingarna. En klinisk studie har visat att Restylane varar i upp till 36 månader med bara två underhållsbehandlingar.

+ -
Vad ska jag använda eller undvika efter behandlingen?

Undvik att sminka huden direkt efter behandlingen.

  • Lätt täckning kan används för att dölja kvarvarande rodnad efter ungefär 24 timmar
  • En gultonad concealer kan användas för att dölja tecken på blåmärken
  • För att täcka över eventuell rodnad rekommenderas en concealer med en lätt grön/gul ton
+ -
Vilka är de möjliga biverkningarna?

De vanligaste biverkningarna är reaktioner i det behandlade området som svullnad, blåmärken, rodnad, smärta och ömhet. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis inom en vecka efter injektionen. Andra möjliga biverkningar kan uppstå efter injektioner med fillers eller skinboosters. Du bör diskutera de potentiella behandlingsriskerna med din behandlare.