Restylane - säkerhet

Väldokumenterad säkerhetsprofil

 

6 700

patienter har följts i kliniska studier

40,000,000

genomförda behandlingar världen över

0,03%

rapporterade biverkningar

  • Mer än 40 miljoner genomförda behandlingar med Restylane
  • Mer än 6 700 patienter har studerats i kliniska prövningar
  • Mer än 320 vetenskapliga publikationer och 60 randomiserade kontrollerade studier
  • Låg risk för biverkningar efter behandling med 350 rapporter per 1 miljon behandlingar (fråga din behandlare för mer information)
  • I kliniska studier var de vanligast förekommande omedelbara reaktionerna svullnad, rodnad, smärta, blåmärken, ömhet och klåda vid injektionsstället. Dessa har varit av mild grad och har gått över på mindre än sju dagar

Läs mer om Galdermas forskning och utveckling inom dermatologi