Restylane - säkerhet

Väldokumenterad säkerhetsprofil

 

3 000

patienter har följts i kliniska studier

30,000,000

genomförda behandlingar världen över

0,03%

rapporterade biverkningar

  • Mer än 30 miljoner genomförda behandlingar med Restylane
  • Mer än 3 000 patienter har studerats i kliniska prövningar
  • Mer än 150 vetenskapliga publikationer och 40 randomiserade kontrollerade studier
  • Låg risk för biverkningar efter behandling med 300 rapporter per 1 miljon behandlingar (fråga din behandlare för mer information)
  • I kliniska studier var de vanligast förekommande omedelbara reaktionerna svullnad, rodnad, smärta, blåmärken, ömhet och klåda vid injektionsstället. Dessa har varit av mild grad och har gått över på mindre än sju dagar

Läs mer om Galdermas forskning och utveckling inom dermatologi