Integritetspolicy

Denna webbplats är framtagen för att ge information, resurser och sekretess till dem som använder den. Hälsovård är en personlig fråga och Galderma strävar efter att upprätthålla en hög nivå när det gäller sekretess och konfidentialitet som är nödvändiga för att patienter, behandlare, vårdgivare och andra tryggt ska kunna använda våra webbplatser.


Personligt identifierbar information

Du kan besöka sidan utan att ge oss någon personligt identifierbar information. GALDERMA samlar bara in personligt identifierbar information (som namn, adress, telefon-/faxnummer och e-postadress) när den frivilligt lämnas av en besökare på våra webbplatser. Galdermas företagsgrupp säljer inte, hyr inte ut eller gör på annat sätt personligt identifierbar information som lämnats av våra besökare på vår webbplats tillgänglig för tredje parter. Galderma kommer bara att använda denna information för att kunna besvara dina frågor.

Endast anställda inom Galdermas företagsgrupp som har fått tillstånd eller våra ombud (som har gått med på att hålla informationen skyddad) har tillgång till personligt identifierbar information.

Alla personliga data som du skickar in bearbetas och lagras i enlighet med de regler som finns i EU:s Dataskyddsdirektiv (95/46 EEC). Genom att lämna personlig data på denna webbplats godkänner du de bearbetningsåtgärder som anges i det formulär du fyller i. I enlighet med dataskyddsdirektivet har du rätt att begära och få en årlig redogörelse som beskriver dina personuppgifter som Galderma har lagrat. Baserat på detta har du också rätt att få personuppgifter raderade eller korrigerade.


Insamlig av anonym information

Galderma samlar in anonym information på denna webbplats, såsom de sidor du besöker och de sökningar du gör. Denna information är anonym eftersom den inte på något sätt gör det möjligt att identifiera den person som använder webbplatsen. Denna information används med syfte att optimera webbplatsen som en del av Galdermas ständiga interna bedömningsprocess och få statistik över dina besök. Denna information kan lämnas till ombud för tredjeparter som är bundna av tystnadsplikt.


Loggfiler

Vi använder IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra en användares förehavanden och samla in en bred demografisk information för total användning. IP-adresser länkas inte till personligt identifierbar information.


Cookies

Cookies är små textfiler som webbsidor och/eller andra applikationer du besöker lagrar på din dator. Galderma använder bara cookies som är nödvändiga för att driva en webbplats och/eller applikation. Utan dessa cookies skulle webbplatsen eller applikationen inte fungera på rätt sätt. Därför ber vi att du godkänner att vi använder dessa cookies.


Barn

Barn och personer under 16 år måste få tillstånd från sin/a förälder/föräldrar eller vårdnadshavare innan de lämnar personlig information på Galdermas webbplatser. Denna webbplats vänder sig endast till vuxna.


Policyuppdateringar

Denna integritetspolicy kan förändras från tid till annan. Du bör regelbundet återkomma hit för att läsa den mest uppdaterade versionen.