Personvernpolicy

Dette nettstedet er utviklet for å levere informasjon, ressurser og personvern til brukerne av nettstedet. Helse er et personlig anliggende, og Galderma etterstreber å opprettholde personvernet og konfidensialiteten som er påkrevd for at pasienter, helsepersonell, omsorgsgivere og andre skal kunne bruke nettstedene våre uten bekymring.

Personlig identifiserbar informasjon

Du kan besøke nettstedet uten å gi oss personlig identifiserbar informasjon. Galderma samler inn personlig identifiserbar informasjon (for eksempel navn, adresse, telefonnummer/faksnummer og e-postadresse) kun når en besøkende på våre nettsteder oppgir slik informasjon frivillig. Galderma-konsernet verken selger, leier ut eller gjør tilgjengelig på annet vis personlig identifiserbar informasjon som besøkende har oppgitt på våre nettsteder, til tredjeparter. Galderma vil kun bruke slik informasjon for å besvare henvendelser og forespørsler fra deg.

Kun godkjente ansatte i Galderma-konsernet eller våre agenter (som har samtykket til å beskytte informasjonen) har tilgang til personlig identifiserbar informasjon.

All personlig informasjon du oppgir, vil bli behandlet og oppbevart i overensstemmelse med bestemmelsene i personverndirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF). Ved å oppgi personlige opplysninger på dette nettstedet samtykker du til behandlingsmetodene som oppgis i tilknytning til innsendelsesskjemaet. I henhold til direktivet har du rett til å be om å motta en årlig oversikt over hvilke personlige opplysninger Galderma oppbevarer om deg. Basert på denne oversikten har du også rett til å få personlige opplysninger slettet eller rettet.

Innsamling av anonym informasjon

Galderma samler inn anonym informasjon på dette nettstedet. Det kan for eksempel være informasjon om hvilke sider du har besøkt, og hvilke søk du har utført. Denne informasjonen er anonym, siden den aldri vil kunne brukes for å identifisere personen som bruker nettstedet. Informasjonen brukes for å optimere nettstedet som et ledd i Galdermas løpende interne evalueringsprosess, og for å innhente statistikk om dine besøk. Denne informasjonen kan bli offentliggjort for tredjepartsagenter som er bundet av en konfidensialitetsforpliktelse.

Loggfiler

Vi bruker IP-adresser for å analysere trender, administrere nettstedet, spore en brukers atferd og samle inn bred demografisk informasjon for aggregert bruk. IP-adresser er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du besøker nettsteder og/eller applikasjoner. Galderma bruker utelukkende informasjonskapsler som er helt nødvendige for å kunne drifte et nettsted og/eller en applikasjon. Uten disse informasjonskapslene fungerer ikke nettstedet og/eller applikasjonen på riktig måte. Derfor spør vi deg heller ikke om å gi ditt samtykke til at vi bruker slike informasjonskapsler.

Barn

Barn og unge under 16 år oppfordres til å be foreldre eller foresatte om lov før de oppgir personlige opplysninger på Galdermas nettsteder. Dette nettstedet er utelukkende myntet på voksne.

Policyoppdateringer

Denne personvernpolicyen kan bli oppdatert fra tid til annen. Sjekk derfor regelmessig om det har kommet en oppdatert versjon.