Etter behandlingen

Når behandlingen er ferdig, får du retningslinjer for hva som skjer videre. Det er normalt å oppleve noe ubehag etter behandling. Det kan dreie seg om rødhet, hevelse, smerte, kløe, blåmerker eller ømhet på behandlingsstedet. Dette er bivirkninger som vanligvis går over innen en uke etter injeksjon.

Det kan oppstå andre mulige bivirkninger etter en injeksjon med dermale fillere eller Skinboosters. Snakk med behandleren din om hvilke bivirkninger som kan oppstå etter behandling. For å oppnå et optimalt resultat er det iblant nødvendig med en påfyllingsbehandling.

Vanlige spørsmål

+ -
Hvor lenge varer en behandling med Restylane?

Restylane er et ikke-permanent, injiserbart produkt, og derfor blir effekten av behandlingen gradvis mindre over tid. Oppfølgingsbehandlinger anbefales for å bevare effekten. Resultatet kan variere avhengig av behandlingsområde.

+ -
Hva er oppfølgingsbehandling?

Ettersom det er klinisk dokumentert at Restylane-behandlinger gir en gradvis forbedring av hudens kvalitet, anbefales det å ta oppfølgingsbehandlinger for å bevare resultatet som ble oppnådd i den første behandlingen. Avhengig av behandlingssted og tiden mellom hver behandling krever oppfølgingsbehandlinger sannsynligvis bruk av en mindre Restylane-mengde. En klinisk studie har vist at så lite som to oppfølgingsbehandlinger med Restylane gir en varighet på inntil 36 måneder.

+ -
Hva bør jeg passe på etter behandling?

Unngå sminke på injeksjonsstedet rett etter behandling.

  • Lett dekkende sminke kan påføres etter cirka 24 timer for å skjule eventuell rødhet
  • En concealer med gultone kan brukes for å skjule blåmerker
  • En concealer med svak grønntone/gultone anbefales for å skjule eventuell rødhet
+ -
Hvilke bivirkninger kan Restylane gi?

De vanligste bivirkningene inkluderer reaksjoner på stikkstedet, inkludert hevelse, blåmerker, rødhet, smerte og ømhet. Dette er bivirkninger som vanligvis går over innen en uke etter injeksjon. Det kan oppstå andre mulige bivirkninger etter en injeksjon med dermale fillere eller Skinboosters. Snakk med behandleren din om hvilke bivirkninger som kan oppstå etter behandling.