Privacybeleid

Deze website is bedoeld om informatie, hulpbronnen en privacy te geven aan de gebruikers van deze website. Gezondheidszorg is een persoonlijke kwestie en Galderma streeft ernaar de nodige privacy en vertrouwelijkheid te betrachten om te zorgen dat patiënten, zorgprofessionals, zorgverleners en anderen onze websites met vertrouwen kunnen gebruiken.


Informatie die aan een persoon kan worden gekoppeld

U kunt de website bezoeken zonder ons informatie te verstrekken die aan uw persoon kan worden gekoppeld. Galderma verzamelt informatie die aan een persoon kan worden gekoppeld (zoals naam, adres, telefoon/faxnummer en e-mailadres), uitsluitend wanneer deze vrijwillig wordt verstrekt door iemand die onze websites bezoekt. Dergelijke aan personen koppelbare informatie die door bezoekers van de website is verstrekt, wordt door het Galderma-concern niet verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt aan derden. Galderma zal deze informatie alleen gebruiken om antwoord te geven op uw vraag.

Alleen daartoe gemachtigde werknemers van het Galderma-concern of onze vertegenwoordigers (die ermee hebben ingestemd om informatie te beveiligen) hebben inzage in informatie die aan een persoon kan worden gekoppeld.

Alle persoonsgegevens die u verstrekt, worden verwerkt en bewaard overeenkomstig de regels van de richtlijn betreffende gegevensbescherming (95/46/EG). Door persoonsgegevens in te voeren op deze website geeft u ons toestemming voor de genoemde verwerkingsmaatregelen in verband met het invulformulier. Overeenkomstig de richtlijn inzake gegevensbescherming heeft u het recht een jaaroverzicht op te vragen en te ontvangen van uw persoonsgegevens die Galderma heeft bewaard. Op basis van een dergelijk overzicht heeft u bovendien het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen of corrigeren.


Het verzamelen van anonieme informatie

Galderma verzamelt anonieme informatie over deze website, zoals de pagina’s die u bekijkt en de zoekopdrachten die u invoert. Dergelijke informatie is anoniem, aangezien deze in geen geval aan de gebruiker van de website kan worden gekoppeld. De informatie wordt gebruikt voor het optimaliseren van de website in het kader van Galderma’s continue interne actualisatieproces en voor het verkrijgen van statistische gegevens over uw bezoeken. De informatie kan openbaar worden gemaakt aan derden die aan een geheimhoudingsplicht gebonden zijn.


Logbestanden

Wij gebruiken IP-adressen voor het analyseren van trends, het beheren van de website, het nagaan van de gangen van een gebruiker en het vergaren van globale demografische informatie voor gebruik in haar totaliteit. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan informatie die aan uw persoon kan worden gekoppeld.


Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door websites en/of toepassingen die u gebruikt. Galderma gebruikt alleen cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van een website en/of toepassing. Zonder deze cookies werkt de website en/of toepassing niet naar behoren. Wij vragen u derhalve niet om specifieke toestemming voor het gebruik van de desbetreffende cookies.


Kinderen

Kinderen en jongeren tot zestien jaar worden verzocht om toestemming te verkrijgen van een ouder of voogd alvorens zij persoonlijke gegevens verstrekken aan websites van Galderma. Deze website is uitsluitend bedoeld voor volwassenen.


Wijzigingen in dit beleid

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U dient deze pagina regelmatig opnieuw te raadplegen voor de meest recente versie.