Newsroom

Kliininen tutkimus osoittaa: potilaat (ja puolisot) ovat hyvin tyytyväisiä Restylane® Kysse™ -hoitoon

August 28, 2020Huulten täyteainehoitoa harkitsevien potilaiden yleinen huoli on epäluonnollinen lopputulos. Markkinoille tulon jälkeen tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin sekä potilaiden että heidän puolisoidensa tyytyväisyyttä Restylane Kysse -täyteainehoitoon. Restylane Kysse on markkinoiden johtavia täyteainetuotemerkkejä.1 Tutkimus osoitti, että potilaat ja puolisot ovat hyvin tyytyväisiä huulten täyteläisyyteen, luonnollisuuteen ja ”suudeltavuuteen” hoidon jälkeen.

Hyaluronihappo huulten täyteaineena on kysytty esteettinen hoitomuoto. Korkean potilastyytyväisyyden saavuttamiseksi huulten täyteaineella halutaan aikaansaada luonnollinen täyteläisyys ja volyymi, ei pelkästään levossa vaan myös huulia liikuteltaessa. Tämä edellyttää hyaluronihappogeeliltä tietynlaista pehmeyttä ja joustavuutta, mutta myös riittävää kiinteyttä huulten muodon säilyttämiseksi. Galderman Restylane Kysse on erityisesti huulten volyymin lisäämiseen kehitetty täyteaine. Restylane Kysse -täyteaineen valmistuksessa käytetään OBT-teknologiaa, minkä ansiosta geeli on sekä pehmeää että joustavaa.

 

Huulten muotoilua arvioinut tutkimus – potilaiden ja puolisoiden tyytyväisyys

Tuoreessa, markkinoille tulon jälkeen tehdyssä avoimessa tutkimuksessa arvioitiin Restylane Kysse -täyteaineella tehdyn huulten muotoilun luonnollisuutta. Uutta oli se, että tutkimuksessa arvioitiin sekä potilaiden että heidän puolisoidensa tyytyväisyyttä hoitoon. Tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 59 potilasta, joista 19 sai pelkästään Restylane Kysse -hoitoa, 40 sai Restylane Kysse -hoidon ja Restylane Refyne- ja/tai Restylane Defyne -hoidon yhdistelmää kasvoryppyjen ja -uurteiden korjaukseen.

Ensisijaisena tavoitteena oli GAIS-asteikolla (Global Aesthetic Improvement Scale) mitattu esteettinen kohentuminen kahdeksan viikkoa hoidon jälkeen verrattuna tilanteeseen ennen hoitoa. Toissijainen tavoite oli huulten täyteläisyyden ja luonnollisuuden arviointi. Potilastyytyväisyyttä arvioitiin FACE-Q™ Satisfaction with Lips -kyselyn avulla. Lisäksi sekä potilaat että heidän puolisonsa antoivat suudeltavuutta kartoittaneen kyselylomakkeen avulla arvionsa kahdeksan viikon kuluttua hoidosta. Lisäksi Restylane Kysse -täyteaineen turvallisuutta arvioitiin haittatapahtumien perusteella.

 

Tutkimuksen tulokset – luonnolliset ja suudeltavat huulet

Tutkimus saavutti ensisijaisen tavoitteensa: 100 % potilaista ja tutkijoista arvioi, että huulet olivat paremmat, paljon paremmat tai hyvin paljon paremmat kahdeksan viikon kuluttua täyteainehoidosta.

 

FACE-Q-kyselyn mukaan 87 % potilaista oli kaikkien arvioitujen osa-alueiden suhteen tyytyväisiä hoitoon. Kuvassa 1 on eri osa-alueet eriteltynä.

 

Kuva 1. Hoitoa saaneiden tyytyväisyys huuliinsa (Face-Q-arvio)

Tutkimus myös osoitti, että huulten suudeltavuuteen oltiin hyvin tyytyväisiä. Yli 98 % potilaista oli tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä huultensa suudeltavuuteen ja 96 %:n mielestä huulet näyttivät luonnollisilta hoidon jälkeen. Lisäksi 90 % puolisoista oli tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä potilaiden huulten ulkonäköön ja 73 % oli sitä mieltä, että huulet olivat suudeltavammat ja luonnollisen tuntuiset hoidon jälkeen.

Kaikki hoitoon liittyneet haittatapahtumat olivat ei-vakavia, ja 96 % niistä oli lieviä. Niiden keskimääräinen kestoaika oli 2,5 vuorokautta.

 

Potilaat ja puolisot hyvin tyytyväisiä

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksessa Restylane Kysse -täyteaineella saatiin aikaan luonnollinen huulten muotoilu, johon sekä potilaat että puolisot olivat hyvin tyytyväisiä. Potilaiden mielestä heidän huulensa olivat luonnollisen näköiset ja aistikkaat, ja he olivat tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä huultensa suudeltavuuteen. Lisäksi puolisot olivat tyytyväisiä potilaiden huulten ulkonäköön, ja enemmistö puolisoista oli sitä mieltä, että huulet olivat suudeltavammat ja luonnollisen tuntuiset hoidon jälkeen.

 

Viitteet:

1 Nikolis A., Bertucci V., Solish N.; Post-marketing study to evaluate lip enhancement, naturalness and both partner and subject satisfaction after treatment with HARK; Posteri esitelty IMCAS-kongressissa Ranskassa helmikuussa 2020.

 

 

Newsroom