Juridisk meddelelse

Vilkår og betingelser for brug

Copyright 2017. Nestlé Skin Health S.A. Alle rettigheder forbeholdes

Al brug af denne webside er underlagt nedenstående vilkår og betingelser Enhver anvendelse af websiden udgør brugerens accept af at overholde følgende vilkår og betingelser uden begrænsninger.

Oplysninger om websiden

Indholdet af denne webside er beregnet som en service til internetsamfundet med den hensigt at give generel information om det pågældende emne. De sammenfattede oplysninger er generelle og gives kun som information. Det er ikke hensigten med indholdet at erstatte medicinsk rådgivning eller anbefalinger fra professionelle behandlere. Du bør ikke bruge disse oplysninger til at diagnosticere eller behandle et helbredsproblem eller en sygdom uden at konsultere en kvalificeret sundhedsmedarbejder.

Galderma understøtter eller attesterer ikke nøjagtigheden af nogen behandling, medicinering eller ikke-Galderma-produkter, der er beskrevet, omtalt eller drøftet i nogen af de tjenester, databaser eller websider, der er adgang til fra denne webside eller nogen anden Galderma-service eller -publikation. Yderligere giver Galderma ikke udtryk for effektiviteten, hensigtsmæssigheden eller egnetheden af nogen produkter eller behandlinger. Før eventuel reaktion foranlediget af websidernes indhold er du indforstået med at konsultere din professionelle behandler for at afgøre, om de oplysninger, du sætter din lid til, er velegnede til din helbredsmæssige tilstand. Galderma yder ingen medicinsk rådgivning eller tjenester.

I lyset af muligheden for menneskelige fejl eller fremskridt i medicinsk viden garanterer hverken Galderma, koncernens sponsorer, medarbejdere eller andre parter, der er involveret i tjenesteydelser, databaser eller websider tilgængelige fra denne webside eller nogen anden service eller Galderma -publikation, at de indeholdte oplysninger på enhver måde er præcise eller komplette, og de er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller udeladelser, der kan findes i sådanne informationer, eller for de opnåede resultater foranlediget af brugen af sådanne informationer. Du opfordres til at konsultere andre kilder og bekræfte de indeholdte oplysninger i alle disse tjenester, databaser eller websider, der er tilgængelige fra denne webside eller anden service eller Galderma-publikation.

Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejlagtige eller på anden måde upræcise oplysninger, vil vi i rimeligt omfang forsøge at korrigere eller slette dem. Rapportér sådanne problemer til Kontakt os-afsnittet

Hvis du repræsenterer medierne og ønsker kontakt med en af vores mediemedarbejdere, finder du telefonnumre og e-mailadresser nedenfor:

Mårten Forrest, Head of PR & Communication

Aesthetic & Corrective Business

Telefon: +46 (01) 768-98 1106

E-mail: marten.forrest@galderma.com

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala, Sverige

Telefon: +46 (0)18-474 9000

Fax: +46 (0) 18 474 9001

E-mail: info.q-med@galderma.com

Webside: www.galderma.com

Virksomhedsregistreringsnummer: 556258-6882

Ansvarsbegrænsning

DENNE WEBSIDE LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DEN IMPLICITTE GARANTI ELLER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. DENNE WEBSIDE KAN INDEHOLDE TEKNISKE FEJL ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. DER TILFØJES MED JÆVNE MELLEMRUM ÆNDRINGER TIL DE INDEHOLDTE OPLYSNINGER. DISSE ÆNDRINGER VIL BLIVE INDFØRT I NYE UDGAVER AF WEBSIDEN. GALDERMA KAN TIL ENHVER TID UDFØRE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER AF PRODUKTER OG/ELLER PROGRAMMER, DER ER BESKREVET PÅ DENNE WEBSIDE. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovennævnte udelukkelse omfatter muligvis ikke dig.

På intet tidspunkt vil Galderma og virksomhedens datterselskaber eller nogen tredjepart nævnt på denne webside være ansvarlig for skader (inklusive uden begrænsning kompenserende, pønale, hændelige eller affødte skader), personlig skade, dødsfald, mistet overskud eller skader foranlediget af mistet data eller forretningsafbrydelse som resultat af brug eller manglende mulighed for at bruge denne webside eller dens indhold, uanset om det baserer sig på garanti, kontrakt, tort eller anden juridisk teori, og uanset om Galderma eller nogen af virksomhedens datterselskaber eller nogen tredjepart informeres om muligheden for sådanne skader.

Billeder og kundeudtalelser på websiden

Alle billeder af personer, der bliver behandlet med Galderma-produkter på denne webside eller alle andre Galderma-websider, er udelukkende eksempler på, hvordan resultatet kan se ud, og hvilket resultat behandlingen har på disse specifikke personer Billederne må ikke opfattes som nogen form for garanti eller løfte om et bestemt resultat ved brug af Galderma-produkter. Resultaterne kan variere.

Alle kundeudtalelser på denne webside er patientens egen erfaring og mening og svarer måske ikke til, hvad andre vil opleve.

Intellektuel ejendom

Denne webside er beskyttet af en eller flere ophavsrettigheder, patenter, databaserettigheder, varemærker, servicemærker og/eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejerskabsrettigheder, der tilhører Nestlé Skin Health S.A., dets datterselskaber og/eller tredjeparter. Alt indhold på denne webside er copyrightbeskyttet, medmindre andet er nævnt. Indholdet på denne webside eller nogen del deraf må ikke kopieres andet end til ikke-kommerciel, individuel reference med alle ophavsrettigheder eller anden ejerskabsinformation bibeholdt, og må derefter ikke reproduceres, udsendes, distribueres eller udstilles, inklusive opslag til nye grupper, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Nestlé Skin Health S.A. Modifikationer af og/eller fremstilling af uoriginalt materiale på grundlag af copyrightbeskyttet materiale på webstedet må ikke ske uden Nestlé Skin Health S.A.'s forudgående skriftlige tilladelse.

Alle produktnavne, slogans, symboler og virksomhedsnavne, uanset om de forekommer på tryk eller med varemærkesymboler, er registrerede varemærker, servicemærker og varemærker tilhørende Nestlé Skin Health S.A., dets datterselskaber, relaterede virksomheder eller licensgivere. Varemærker tilhørende andre parter er identificeret, når det er muligt, og Galderma anerkender deres rettigheder. Sådanne tredjepartvaremærker bruges til at identificere produkter og tjenester fra de respektive ejere og skal ikke forstås som sponsorater eller støtte fra Nestlé Skin Health S.A ved brug af disse mærker.

Intet af dette indhold skal fortolkes som implikation eller hindring for nogen form for licensrettighed eller copyrightbeskyttelse, patenter eller varemærker tilhørende Nestlé Skin Health S.A. eller nogen tredjepart.